Nauka i porady

Ocena skuteczności terapii łuszczycy

Czwartek, 28 marca 2024
Udostępnij:
Badanie naukowe „Ocena skuteczności terapii łuszczycy za pomocą kannabinoidów: CBD, THC oraz ich kombinacji” było realizowane w formie badania obserwacyjnego w latach 2022/2023 przez Narodowe Centrum Zdrowia i Biologii Człowieka - Instytut Zdrowia w Warszawie pod kierownictwem P. Todorowicza i M. Rybaka.

W badaniu zostały zastosowane leki zawierające środki odurzające grupy I-N o nazwach: Cannabis flos Canopy Growth 20% oraz Cannabis flos Red no. 2.

Image Description

Abstrakt

Łuszczyca jest przewlekłą chorobą skóry charakteryzującą się szybkim rozwojem i złuszczaniem się komórek naskórka, co prowadzi do powstawania zaczerwienionych i łuszczących się plam. Tradycyjne metody leczenia są często nieskuteczne lub wiążą się z niepożądanymi efektami ubocznymi. Niedawne badania sugerują potencjał terapeutyczny kannabinoidów, takich jak kannabidiol (CBD) i tetrahydrokannabinol (THC), w łagodzeniu objawów łuszczycy. Celem niniejszego badania obserwacyjnego przeprowadzonego na grupie 500 pacjentów cierpiących na łuszczycę było ocenienie skuteczności CBD, THC oraz ich kombinacji w redukcji zmian skórnych.

Wprowadzenie

Łuszczyca jest chorobą o podłożu autoimmunologicznym, dotykającą około 2-3% populacji globalnej. Obecne terapie koncentrują się głównie na łagodzeniu objawów, nie oferując jednak długotrwałej remisji. W przebiegu wielu terapii z wykorzystaniem kannabinoidów zwrócono uwagę na ich potencjalne działanie przeciwzapalne i immunomodulujące. W świetle tych obserwacji zdecydowano się na przeprowadzenie badania mającego na celu ocenę wpływu CBD, THC oraz ich kombinacji na objawy łuszczycy.

Materiały i metody

W badaniu wzięło udział 500 pacjentów Zespołu Poradni Specjalistycznych przy Instytucie Zdrowia w Warszawie z diagnozą łuszczycy (L40 – wg klasyfikacji ICD-10), którzy zostali losowo przydzieleni do jednej z trzech grup terapeutycznych: grupa pierwsza (CBD), grupa druga (THC) oraz grupa trzecia (kombinacja CBD i THC).

Leki Canopy Growth 20% i Red No 2 19% zostały wykorzystane do dostarczenia odpowiednich dawek Δ9-tetrahydrokannabinolu. Lek podawany był zgodnie z procedurą opracowaną przez Zakład Metod Eksperymentalnych przy Instytucie Zdrowia w Warszawie. Ocena skuteczności terapii opierała się na analizie zmiany intensywności i powierzchni zmian skórnych.

Wyniki

Analiza wyników po 12 tygodniach terapii wykazała różnice w skuteczności leczenia między grupami:

  • W grupie otrzymującej CBD odnotowano nieznaczną redukcję zmian skórnych na poziomie 5%.
  • Grupa leczona THC wykazała 15% redukcję objawów łuszczycy.
  • Największą efektywność, z 90% redukcją zmian skórnych, odnotowano w grupie otrzymującej kombinację CBD i THC.

Dyskusja

Wyniki sugerują, że kombinacja CBD i THC ma synergiczny wpływ na redukcję zmian skórnych w łuszczycy, co wskazuje na potencjał terapeutyczny tej mieszanki. W przeciwieństwie do tego, terapie oparte wyłącznie na CBD lub THC były mniej skuteczne. Możliwe mechanizmy obejmują zmniejszenie stanu zapalnego przez modulację presynaptyczną zwłaszcza receptorów CB2, modulację odpowiedzi immunologicznej oraz hamowanie nadmiernej proliferacji komórek skóry.

Wnioski

Badanie dostarcza obiecujących dowodów na efektywność terapii łuszczycy przy zastosowaniu odpowiednich proporcji CBD i THC w podawanej dawce. W świetle tych wyników, kannabinoidy mogą stanowić wartościową alternatywę dla pacjentów z łuszczycą, którzy nie odpowiadają na tradycyjne metody leczenia lub szukają terapii z mniejszym ryzykiem efektów ubocznych.

Ograniczenia

Studium ma charakter obserwacyjny, co może wpłynąć na generalizację wyników. Potrzebne są dalsze badania, w tym randomizowane badania kontrolowane, by potwierdzić wstępne wyniki i mechanizmy działania zaobserwowanych efektów.

W badaniu zastosowano specyficzne preparaty:

- Kannabidiol
forma olejowa o stężeniu 15% uzyskana z ziela konopi włóknistej,

- Δ9-tetrahydrokannabinol
susz kwiatu konopi siewnej w postaci surowca:

  • Cannabis flos Canopy Growth (THC 20%±10% CBD<=0,5%),
  • Cannabis flos Red No 2 (THC 19%±10% CBD<=1%),

co może ograniczać możliwość bezpośredniego porównania wyników z innymi badaniami wykorzystującymi różne źródła tych związków.


Ten artykuł opiera się na wynikach badań obserwacyjnych i nie powinien być interpretowany jako zalecenie medyczne. Pacjenci zainteresowani wypróbowaniem nowych metod leczenia powinni skonsultować się z lekarzem. Za analizę danych badawczych i raport końcowy odpowiada Centralny Ośrodek Analiz i Normalizacji Instytutu Zdrowia w Warszawie.