Poradnia Cannabis

Zespół Poradni Specjalistycznych

SVG

Infolinia

Adres poradni: al. Armii Ludowej 4/46
00-571 Warszawa
Dojazd od Alei Wyzwolenia 3/5
Godziny pracy: poniedziałek - piątek
10:00 - 18:00

Podmiot leczniczy:
Narodowe Centrum Zdrowia i Biologii Człowieka Instytut Zdrowia w Warszawie

Telefon: (22) 300 52 88
Adres Kancelarii: ul. Chmielna 2
00-020 Warszawa
Współpraca i oferty: instytut@izww.pl
Serwis Instytutu: www.izww.pl

Zespół Poradni Specjalistycznych
przy Instytucie Zdrowia w Warszawie - kod res. V: 01
Regon: 364891280-00013, NIP: 1132913554, KRS: 0000626850
Zakład leczniczy wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego, pod nr księgi: 000000227262.
Poradnia zdrowia psychicznego - VII: 003, VIII: 1700
Poradnia psychologiczna - VII: 002, VIII: 1790
Poradnia promocji zdrowia - VII: 001, VIII: 9700