Rejestracja wizyty

Formularz rejestracji kolejnej wizyty dla Pacjentów, którzy są już zarejestrowani w Poradni.

Masz kod rabatowy?

Jeżeli otrzymałeś kod rabatowy, podaj go przed wypełnieniem formularza.

Prosimy przed wizytą lekarską sprawdzić w swojej aptece i okolicy dostępność preparatów i poinformować lekarza podczas wizyty, jakie leki dostępne są w Państwa miejscowości.

Pamiętaj! Każda wymiana recepty na żądanie pacjenta podlega opłacie zgodnie z cennikiem.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023r., w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje oświadczam, że od ostatniej wizyty w Zespole Poradni Specjalistycznych przy Instytucie Zdrowia w Warszawie


Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.