Rejestracja wizyty

Formularz rejestracji kolejnej wizyty dla Pacjentów, którzy są już zarejestrowani w Poradni.

Masz kod rabatowy?

Jeżeli otrzymałeś kod rabatowy, podaj go przed wypełnieniem formularza.

Prosimy przed wizytą lekarską sprawdzić w swojej aptece i okolicy dostępność preparatów i poinformować lekarza podczas wizyty, jakie leki dostępne są w Państwa miejscowości.

Pamiętaj! Każda wymiana recepty na żądanie pacjenta podlega opłacie zgodnie z cennikiem.