• 1

  Twoje dane

  Podaj dane oraz wskazania do terapii

 • 2

  Weryfikacja SMS

  Potwierdź rejestrację kodem z SMSa

 • 3

  Potwierdzenie

  Potwierdzenie z Twoim nr Pacjenta

Rejestracja nowego Pacjenta

Formularz rejestracji pierwszej wizyty dla osób, które chcą rozpocząć leczenie w Poradni.

Masz kod rabatowy?

Jeżeli otrzymałeś kod rabatowy, podaj go przed wypełnieniem formularza.
Na podstawie art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.) oświadczam, iż


na:
 • udzielanie wszelkich informacji o moim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach badań oraz rokowaniu,
 • udostępnienie wszelkiej dokumentacji medycznej dotyczącej mojego stanu zdrowia oraz udzielonych mi świadczeń zdrowotnych, następującym osobom:
(podaj imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz jej numer PESEL)